Kwaliteitsbeheer

Een product van Quasydoc

Met het “Kwaliteitshandboek” van Quasydoc beschikt u over een volledig papierloos documenten-beheerssysteem (opstellen, goedkeuren, verdelen en wijzigingsaanvragen). U bepaalt zelf de indeling van uw handboek : proces- of afdelingsniveau.

Het beginscherm van het kwaliteitshandboek geeft een overzicht weer van alle documenten aanwezig in uw kwaliteitssysteem. De diverse sorteer- en zoekmogelijkheden maken het de gebruiker gemakkelijk om een eigen indeling te maken of een document snel terug te vinden. Bezit u verschillende kwaliteitscertificaten dan kan u een indeling maken per norm die standaard in Quasydoc aanwezig is.

Op detailniveau zijn volgende tabbladen voorzien met bijhorende informatie:

Algemeen: De basisinformatie voor ieder document: tot welk proces of afdeling het behoort, de naam, het documenttype, de identificatie van het document en eventueel een omschrijving.

Normen: U kan een document klasseren onder een hoofdstuk van één of meerdere kwaliteitsnormen die uw bedrijf naleeft. Afhankelijk van de audit die u heeft kan u een andere indeling in uw kwaliteitshandboek maken.

Versiebeheer: Documenten worden in dit scherm opgeladen, goedgekeurd, gewijzigd, geraadpleegd, … De versie en de status (nieuw – draft – goedgekeurd – vervallen) van een document is steeds duidelijk weergegeven. Opent u een niet goedgekeurd document dan wordt u duidelijk verwittigd !! Vervallen documenten kan u desgewenst steeds blijven raadplegen. U kan ook steeds zien wie en wanneer een document geraadpleegd heeft.

Rechten: Rechten worden per document toegekend aan opstellers, goedkeurders (één of meerdere) en een verdeellijst.
Via een icoontje kan u zien wie in het bezit is van een officiële papieren versie.

Wijzigingsaanvragen: Iedere gebruiker van een document kan hier op een formele manier, met registratie van afhandeling, een wijziging van een document aanvragen.

Ouders en boomstructuur: Via de opbouw van een boomstructuur op het niveau van documenttype, kan u documenten aan elkaar linken. U verkrijgt hierdoor een overzicht met welke andere documenten een link bestaat. Deze documenten kan u dan raadplegen via een rechtstreekse link.

Creëer voor klanten: Dit geeft consultants de mogelijkheid om documenten beschikbaar te stellen aan hun klanten. Door de online-werking van Quasydoc is het mogelijk dat consultants het kwaliteitshandboek van meerdere klanten op afstand opvolgen, beheren en bijsturen.


De module “Kwaliteitsborging” van Quasydoc combineert en automatiseert alle facetten van uw kwaliteitssysteem die met kwaliteitsborging te maken hebben. We denken hierbij aan behandeling van klantenklachten, leveranciersklachten, leveranciersbeoordelingen, corrigerende en preventieve acties, … .

“Klantenklachten” automatiseert de afhandeling van een klacht van ontvangst, via een behandelaar, de Q-manager, tot aan de uiteindelijke commerciële afhandeling. Op ieder moment heeft u de mogelijkheid om bijlagen toe toevoegen waardoor een volledig papierloos systeem ontstaat. Klachten kunnen niet onbehandeld blijven door een herinneringsysteem per mail. In geval van frequent terugkerende problemen zal Quasydoc u waarschuwen en een corrigerende actie vragen.

Leveranciersklachten: De workflow voor afhandeling van leveranciersklachten biedt u een vergelijkbaar systeem aan als bij klantenklachten. De klachten worden op een systematische transparante manier behandeld. Het proces wordt gestuurd door zelf gedefinieerde probleemcodes. De behandelaar hangt af van het type probleem en de kwaliteitsmanager valideert de afhandeling. Alle genomen acties worden weergegeven in een overzichtelijke tabel. Een systeem van strafpunten per leverancier vormt de basis van de leveranciersbeoordeling. Wanneer een bepaalde leverancier te veel strafpunten heeft, eist Quasydoc een gepaste corrigerende actie t.o.v. de leverancier in kwestie.

Non-conformiteiten: Door de registratie van uw interne non-conformiteiten bent u zeker van een gecoördineerde afhandeling, en ontdekt u sneller structurele problemen. (H)erkennen en behandelen van interne fouten leidt niet alleen tot een grotere klantentevredenheid (minder klachten) maar zal u op termijn ook geld besparen.

Corrigerende en preventieve acties: Stapsgewijze afhandeling van uw corrigerende of preventieve acties is gebaseerd op de eisen uit de ISO9001-norm. Corrigerende acties kunnen manueel worden ingegeven, maar ook geïnitieerd worden vanuit de andere modules zoals vb. De“klachten”-database. De afhandeling gebeurt volledig papierloos in drie stappen, met een coördinator, één of meerdere behandelaar(s) en ten slotte de verificatie.

Leverancierbeoordelingen: Elke leverancier die nieuw in Quasydoc wordt ingegeven wordt automatisch na drie maanden ter evaluatie aangeboden. De leveranciersbeoordeling gebeurt onafhankelijk door twee verschillende personen, de key-user en de aankoper. Quasydoc genereert automatisch een mail wanneer u een beoordeling van een leverancier dient uit te voeren. De frequentie van beoordeling hangt af van het resultaat van de vorige beoordeling. De criteria waarvoor u uw leverancier beoordeelt zijn door uzelf te bepalen, bovendien is er een link naar de leveranciersklachtendatabase die een overzicht geeft van alle klachten m.b.t. de te beoordelen leverancier.

Quasydoc

Prinsenstraat 1
3500 Hasselt
België

Contacteer Quasydoc

 

Andere producten van Quasydoc

Leverancier van dit product:
3500 Hasselt
... lees meer.

Ook actief in deze sector

1982 Elewijt
SoluScan is een ervaren, dynamische distributeur, actief in automatische identificatie. In ... lees meer.
9890 Gavere
Specialist in pick & place, automatisering van end-of-line toepassingen met integratie van soft... lees meer.

Vergelijkbare bedrijven

9860 Oosterzele
Ervaring Ons bedrijf viert deze periode zijn 20ste verjaardag, een eeuwigheid in de informat... lees meer.


Home - Nieuws - Leveranciers - Agenda - Jobs
Privacy - Verkoopsvoorwaarden
© 2018 - PackDirect.com - Contact - 31